Sản phẩm sắp ra mắt

Bếp từ cao cấp thế hệ mới

Sản Phẩm Mới

Bình xịt khử khuẩn Cuckoo

Shop now

Công Nghệ Mới

Công nghệ áp suất kép

Shop now

Nồi cơm cơ

1.080.000 
-9%
2.190.000 
-9%
2.090.000 
-17%
890.000 
-23%
1.990.000 
-19%
1.990.000 
2.160.000 
-35%
1.390.000 

Nồi điện tử

1.955.000 
2.989.000 
9.170.000 
4.139.000 
3.738.000 
-14%
1.890.000 
-13%
1.490.000 

NỒI CƠM CÔNG NGHIỆP

Nồi cơm công nghiệp

Nồi cơm công nghiệp CR-3521B

5.150.000 
4.910.000 

Nồi cơm công nghiệp

Nồi cơm công nghiệp CR-3031N

4.570.000 

Nồi cơm công nghiệp

Nồi cơm công nghiệp CR-3031V

4.370.000 

Nồi cơm áp suất điện tử

-49%

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-FA0621MR

1.990.000 

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-PW107FR

6.250.000 

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-PK1000S

4.589.000 

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-RT1008F

7.475.000 
-14%

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-RT1010FD

5.990.000 
-19%

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-QS1010FG

4.690.000 
-18%

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-M112FG

4.690.000 
-19%

Nồi cơm áp suất điện tử

Nồi cơm điện CRP-G1030MP

3.290.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện áp suất cao tần CRP-LHTR1010FW

15.525.000 
-6%

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện áp suất cao tần CRP-LHTR0610FB

12.990.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện áp suất cao tần CRP-LHTR1010FB

15.307.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện CRP-LHTR0609F

14.375.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện CRP-LHTR1009F

15.525.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện LHTR-0609F

14.375.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện LHTR-1009F

15.525.000 

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần

Nồi cơm điện CRP-EHS0320FG

7.490.000